We zijn gestart

maandag 8 juli 2019


Wij hebben een team geformeerd dat zich bezig houdt met het voorbereiden van en het communiceren over de toekomstplannen van de locatie Venestraat en Nieuwstraat. Binnen WoonInvest werken Esther Koelemeij (projectontwikkelaar), Mohammed Zaroual (projectleider wonen), Yasmina Bousraou (woonconsulent) en Piet Duynisveld (coördinator bedrijfsbureau) aan de ontwikkeling. WoonInvest heeft Geusebroek Verheij Architecten en ladies@work (specialist in bewonerscommunicatie) geselecteerd om deel te nemen aan het team. Er is een klankbordgroep Nieuwstraat/Venestraat die wij graag willen uitbreiden. Het doel is om samen van gedachten te wisselen over de plannen.

Nieuwsoverzicht