Project De Bres

Complex 2604

  • 64 tot max 72 eenheden
  • Nieuwstraat
    Venestraat
  • Leidschendam
Project De Bres

Projectomschrijving

De woningen aan de Nieuwstraat en de Venestraat zijn naoorlogse portiek-etagewoningen. Alle woningen vertonen inmiddels de typische problemen uit deze bouwperiode. Zo is er veel last van tocht, vocht en geluid. Ook de toegankelijkheid is matig, een lift ontbreekt.

In de Nieuwstraat-Venestraat ligt de ontstaansgeschiedenis van Leidschendam. Het is een gezellige kleine buurt met een sterke sociale cohesie. Op een positieve manier heerst er een sfeer van ‘ons kent ons’. Wellicht ook om die reden is er in dit complex nauwelijks sprake van enige overlast. Is die er wel, dan lossen de bewoners dat onderling in goede harmonie op.

Uit grondig onderzoek bleek dat een uitgebreide renovatie van de woningen niet tot de gewenste verbetering van het wooncomfort op de langere termijn zou leiden. De voorkeur gaat daarom uit naar sloop en nieuwbouw. Dit is uitgewerkt in het ontwerpplan ‘De Bres’. In samenwerking met woningcorporatie Vidomes, die haar woningen aan de Nieuwstraat naast de woningen van WoonInvest al heeft gesloopt, realiseren wij met nieuwbouw 64 tot maximaal 72 appartementen in vier gebouwen. Het gaat om sociale huurappartementen die geheel voldoen aan de eisen van deze tijd en allen toegankelijk zijn met een lift.

Inmiddels zijn het bestuur van WoonInvest en de Raad van Commissarissen akkoord gegaan met de sloop- en nieuwbouw zoals omschreven in het ontwerpplan 'De Bres'.

Participatie

Contactpersoon WoonInvest
Yasmina Bousraou
Stuur mij een e-mail

Bewonersvertegenwoordiging
Klankbordgroep De Bres
Stuur ons een e-mail

DeBres.png
De-Bres-02.jpg
De-Bres-03.jpg

Veelgestelde vragen

Alle regels bij terugkeer leest u terug in het Sociaal Plan. Daarnaast gelden de regels voor passend toewijzen

Ja, u krijgt de mogelijkheid om terug te keren. Alle afspraken hierover leest u terug in het Sociaal Plan. 

Dat weten we nog niet. We bekijken dit per situatie. Woningcorporaties mogen 10 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een hoger jaarinkomen dan € 42.436 (in 2019). 

Er komen genoeg vergelijkbare woningen terug. 

Met stadsvernieuwingsurgentie kunt u met voorrang reageren op woningen in de regio Haaglanden.

Als u stadsvernieuwingsurgentie heeft, dan krijgt u een jaar de tijd om een woning te zoeken.

Ja, hier heeft u dan ook recht op.

Nee, u krijgt geen wisselwoning. U krijgt een stadsvernieuwingsurgentie. Met deze urgentie kunt u met voorrang reageren op woningen in de regio Haaglanden. Heeft u hier hulp bij nodig? Dan bekijken we samen hoe we u kunnen helpen. 

Nee. Als u gaat verhuizen dan, dan verliest u uw opgebouwde jaren.

Ja, u heeft recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Het gaat om 6253,00 euro. Dit bedrag ontvangt u één keer. Als u besluit om terug te keren, dan krijgt u niet nog een keer een vergoeding.

Ja, per 1 juni 2021 heeft u recht op alle financiele vergoedingen als u verhuist. Dit gaat om de wettelijke verhuiskostenvergoeding en twee maanden geen dubbele huur. Dit leest u ook terug in het Sociaal Plan. 

Nee, dit geldt alleen voor zelfstandige woningen.

Het plan past binnen onze toekomstplannen; een ander woord hiervoor is 'langetermijnstrategie'. Met dit plan bouwen we méér en duurzame woningen. De gemeente is hier een voorstander van. In Leidschendam is er momenteel een tekort aan woningen. Het bestuur van WoonInvest en de Raad van Commissarissen (RvC) gaven al akkoord op het plan. Het Sociaal Plan is ook definitief vastgesteld. 

Er komen sociale huurwoningen terug, zodat de woningen betaalbaar blijven. De regels voor huurtoeslag en passend toewijzen blijven gelden.  

Het wordt een mix van kleine en grote woningen. Alle woningen hebben een balkon. De precieze afmetingen van de verschillende ruimtes in de woning (bijvoorbeeld badkamer en keuken) zijn nog niet bekend. Op deze website onder het kopje 'Projectinformatie' vindt u plattegronden van de woningen.

Elke woning krijgt een eigen berging. In het eerste ontwerp waren er nog geen eigen bergingen opgenomen. Er was wel een gezamenlijke fietsenstalling. Wij onderzochten daarna of dit alsnog kon. Hieruit is gebleken dat het kan. Er komt geen gezamenlijke fietsenstalling meer. 

Nee, we bouwen geen garages.

Dat is nog niet bekend. De gemeente is verantwoordelijk voor de groenvoorzieningen. Wij bespreken dit met de gemeente. 

Ja, het plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente.

Bij stikstof wordt er gekeken naar twee perioden: de periode van sloop en bouw en de periode van gebruik. De bouwmethode is nog niet bekend, maar deze heeft in ieder geval een minimale uitstoot van stikstof. De nieuwe woningen zijn veel energiezuiniger en gasloos. Hierdoor wordt er veel minder stikstof uitgestoten.

Alle informatie over het project vindt u op deze website. Daarnaast ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief in uw brievenbus. 

Activiteiten / Agenda

Op dit moment staan er geen activiteiten gepland.

Laatste nieuws